:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
ตรวจสอบภายใน
ว่าที่พันตรีทองเสริม พูนเทกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเชียง
นายภทรพล นามบุตร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน