:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th

ชื่อ: สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์การชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_72_42_55_992.pdf