:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th

ชื่อ: มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)

15 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)
พฤษภาคม 2566 ประเทศไทย เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้
  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฮีทสโตรก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเชียง ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านชียง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร