:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th

ชื่อ: การควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสลัมปีสกิน ในโคและกระบือ

13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 4 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเชียง ลงพื้นที่ควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสลัมปีสกิน ในโคและกระบือ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดดังกล่าว ในพื้นเทศบาลตำบลบ้านเชียง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร