ติดต่อสอบถาม

Q : เบอร์ติดต่อของเทศบาลตำบลบ้านเชียง เบอร์อะไร?
A : 042-235001 โทรสาร 042-235215

Q : เบอร์ติดต่อกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลตำบลบ้านเชียง
A : 042-235190,1669

Q : ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ
A : สื่อสังคม เช่น E-mail : TT_banchiang.go.th

เพจเฟสบุ้ค: เทศบาลตำบลบ้านเชียง