ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 (หลังบึงนาคำถึงสามแยกไปบ้านน้อยโคกศาลา)ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 382 เมตร หรือผิวจราจรฟัลท์ติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,292 ตารางเมตร

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 11-1 ถนนกว้าง 4.70-5.30 เมตร ยาว 516 เมตร หรือผิวจราจรฟัลท์ติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,563 ตารางเมตร