ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเชียง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ ๑-๑๒(สี่แยกบ้านเลขานายกเทศบาลตำบลบ้านเชียงถึงทางแยกบ้านนายทองรักษ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ ๑-๑๒(สี่แยกบ้านเลขานายกเทศบาลตำบลบ้านเชียงถึงทางแยกบ้านนายทองรักษ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf