ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ ๑-๑๒(สี่แยกบ้านเลขานายกเทศบาลตำบลบ้านเชียงถึงทางแยกบ้านนายทองรักษ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ ๑-๑๒(สี่แยกบ้านเลขานายกเทศบาลตำบลบ้านเชียงถึงทางแยกบ้านนายทองรักษ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf

ประกาศรับสมัครการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562(ดาวน์โหลดที่นี่)