Author: admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเชียง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2562)

  • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผู้นำหมู่บ้านพร้อมด้วยจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
  • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน พสกนิกรชาวตำบลบ้านเชียง ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดกิจกรรมดังนี้
        1. (กิจกรรมภาคเช้า) พสกนิกรชาวตำบลบ้านเชียงได้พร้อมใจกันร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
        2. (กิจกรรมภาคกลางคืน) ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พุ่มเงินหรือพุ่มดอกไม้)ซึ่งมีหน่วยงาน กลุ่มบุคคลต่างๆร่วมถวายเครื่องราชสักการะจำนวนทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง 10 หมู่บ้าน และประกวดเรียงความหัวข้อ “แม่ของฉันคนดีที่ 1” โดยมีผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมภาคเช้าและกิจกรรมภาคกลางคืน จำนวนทั้งสิ้น 429 คน

รูปภาพกิจกรรมภาคเช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมภาคกลางคืน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ ๑-๑๒(สี่แยกบ้านเลขานายกเทศบาลตำบลบ้านเชียงถึงทางแยกบ้านนายทองรักษ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ ๑-๑๒(สี่แยกบ้านเลขานายกเทศบาลตำบลบ้านเชียงถึงทางแยกบ้านนายทองรักษ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf