กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. พันตรีสุเมธ  คำพิมาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานวัฒนธรรม

อีกทั้ง พันตรีสุเมธ  คำพิมาน ยังได้กล่าวมอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบ้านเชียงเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สืบไป