การควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสลัมปีสกินในโคและกระบือ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเชียง ลงพื้นที่ควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสลัมปีสกิน ในโคและกระบือ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดดังกล่าว ในพื้นเทศบาลตำบลบ้านเชียง